هواشناسی پلك شباب

هواشناسی امروزدر پلك شباب، ايلام

هواشناسی پلك شباب، ايلام پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
25.02.2018 23:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
26.02.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 13° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Rain 1 mm 11° 1 m/s
27.02.2018 00:30:00–06:30:24 Rain 2 mm 10° 0 m/s
06:30:00–12:30:24 Rain 1 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain showers 3 mm 10° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 1 m/s
28.02.2018 00:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm 0 m/s
03:30:00–09:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Rain showers 2 mm 14° 0 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 11° 1 m/s
01.03.2018 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 15° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
02.03.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 13° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 10° 1 m/s
03.03.2018 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Rain 1 mm 12° 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 1 m/s
04.03.2018 03:30:00–09:30:24 Rain 3 mm 10° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Heavy rain 11 mm 11° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 13° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Rain 2 mm 11° 0 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات پلك شباب
عرض جغرافیایی
33.3937
طول جغرافیایی
46.9407
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
28073

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Ilam/Pelk-e_Shabāb
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,832 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0012
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4971
Total Execution Time  0.4984
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0002   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '10' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '10' 
0.0285   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '10' AND name LIKE 'Pelk-e_Shabāb'  
0.0002   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40