هواشناسی قيدر شيوخ

هواشناسی امروزدر قيدر شيوخ، ايلام

هواشناسی قيدر شيوخ، ايلام پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
28.05.2018 10:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 40° 6 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 42° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 43° 4 m/s
29.05.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 34° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 31° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 42° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 42° 10 m/s
30.05.2018 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 34° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 30° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 42° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 43° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 37° 5 m/s
31.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 32° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 41° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 43° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 36° 4 m/s
01.06.2018 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 31° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 41° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 45° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 39° 1 m/s
02.06.2018 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 32° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 38° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 44° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 36° 5 m/s
03.06.2018 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 31° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 38° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 43° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 36° 6 m/s
04.06.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 29° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 39° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 41° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 5 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات قيدر شيوخ
عرض جغرافیایی
32.3833333
طول جغرافیایی
47.6833333
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
9403

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Ilam/Qīdar-e_Shīyūkh
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,805,144 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.3611
Total Execution Time  0.3632
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '10' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '10' 
0.0099   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '10' AND name LIKE 'Qīdar-e_Shīyūkh'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40