هواشناسی رود گاوی

هواشناسی امروزدر رود گاوی، ايلام

هواشناسی رود گاوی، ايلام پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.06.2018 06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 29° 6 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 40° 8 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 42° 8 m/s
25.06.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 34° 7 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 30° 6 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 41° 9 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 43° 9 m/s
26.06.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 36° 8 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 33° 9 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 43° 12 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 45° 12 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 38° 9 m/s
27.06.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 34° 9 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 40° 10 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 45° 13 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 39° 9 m/s
28.06.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 33° 9 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 38° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 46° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 39° 6 m/s
29.06.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 33° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 38° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 45° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 38° 8 m/s
30.06.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 32° 9 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 36° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 42° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 36° 6 m/s
01.07.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 36° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 43° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 37° 7 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات رود گاوی
عرض جغرافیایی
33.1246
طول جغرافیایی
46.2573
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
133829

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Ilam/Rūdkhāneh-ye_Gāvī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,805,524 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4401
Total Execution Time  0.4409
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0011   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0016   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0005   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '10' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0015   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '10' 
0.0097   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '10' AND name LIKE 'Rūdkhāneh-ye_Gāvī'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40