هواشناسی رودخانه کنچانچم

هواشناسی امروزدر رودخانه کنچانچم، ايلام

هواشناسی رودخانه کنچانچم، ايلام پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.05.2017 02:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 5 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 27° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 35° 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 35° 7 m/s
25.05.2017 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 26° 5 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 23° 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 33° 8 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 34° 9 m/s
26.05.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 27° 6 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 22° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 39° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 41° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 32° 4 m/s
27.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 28° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 38° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 42° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 34° 4 m/s
28.05.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 28° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 35° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 40° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 32° 5 m/s
29.05.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 39° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 42° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 34° 5 m/s
30.05.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 31° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 37° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 41° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 7 m/s
31.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 43° 12 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 36° 7 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات رودخانه کنچانچم
عرض جغرافیایی
33.1156
طول جغرافیایی
46.1166
منطقه زمانی
Asia/Baghdad
جمعیت
0
Geonameid
6687225

هواشناسی ایران