هواشناسی رودخانۀ تلخاب

هواشناسی امروزدر رودخانۀ تلخاب، ايلام

هواشناسی رودخانۀ تلخاب، ايلام پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
16.11.2019 03:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 19° 8 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 18° 10 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 24° 9 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 19° 10 m/s
17.11.2019 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 14° 13 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 12° 12 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 21° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
18.11.2019 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 14° 7 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 10° 5 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky <1 mm 16° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 18° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 14° 5 m/s
19.11.2019 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 12° 5 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 16° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 19° 7 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 14° 4 m/s
20.11.2019 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 12° 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 17° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 22° 7 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 16° 4 m/s
21.11.2019 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 13° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 15° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 14° 3 m/s
22.11.2019 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 13° 7 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 17° 6 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 21° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 14° 3 m/s
23.11.2019 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 12° 5 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات رودخانۀ تلخاب
عرض جغرافیایی
33.6281
طول جغرافیایی
45.7803
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
5967

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners