هواشناسی رودخانۀ تلخاب

هواشناسی امروزدر رودخانۀ تلخاب، ايلام

هواشناسی رودخانۀ تلخاب، ايلام پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
22.09.2019 18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 36° 5 m/s
23.09.2019 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 31° 5 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 29° 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 40° 7 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 36° 6 m/s
24.09.2019 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 31° 5 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 30° 6 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 39° 8 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 35° 5 m/s
25.09.2019 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 28° 3 m/s
03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 28° 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 36° 5 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 40° 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 32° 4 m/s
26.09.2019 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 32° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 38° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 42° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 35° 4 m/s
27.09.2019 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 33° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 36° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 41° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 33° 3 m/s
28.09.2019 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 30° 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 37° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 41° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 33° 3 m/s
29.09.2019 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 33° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 36° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 41° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 33° 4 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات رودخانۀ تلخاب
عرض جغرافیایی
33.6281
طول جغرافیایی
45.7803
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
5967

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners