هواشناسی شهرک رجایی

هواشناسی امروزدر شهرک رجایی، ايلام

هواشناسی شهرک رجایی، ايلام پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات شهرک رجایی
عرض جغرافیایی
32.9594
طول جغرافیایی
47.801
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6722257

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Ilam/Shahrak-e_Raja̕_ī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,844,028 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.0411
Total Execution Time  0.0418
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '10' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '10' 
0.0074   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '10' AND name LIKE 'Shahrak-e_Raja̕_ī'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40