هواشناسی تلخاب

هواشناسی امروزدر تلخاب، ايلام

هواشناسی تلخاب، ايلام پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
19.09.2017 13:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 39° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 37° 4 m/s
20.09.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 27° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 39° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 38° 1 m/s
21.09.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 30° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 29° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 39° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 38° 3 m/s
22.09.2017 01:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 30° 2 m/s
03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 29° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 36° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 38° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 31° 2 m/s
23.09.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 26° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 32° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 37° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
24.09.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 27° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 34° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 37° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 31° 2 m/s
25.09.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 26° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 34° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 37° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
26.09.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 28° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 35° 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 38° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 31° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات تلخاب
عرض جغرافیایی
33.0676
طول جغرافیایی
46.7826
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6711198

هواشناسی ایران