هواشناسی ورگرشریف

هواشناسی امروزدر ورگرشریف، ايلام

هواشناسی ورگرشریف، ايلام پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.03.2017 10:30:00–13:30:24 Light rain showers <1 mm 13° 4 m/s
13:30:00–19:30:24 Rain showers 3 mm 14° 3 m/s
19:30:00–01:30:24 Light rain showers <1 mm 12° 1 m/s
25.03.2017 01:30:00–07:30:24 Rain showers 1 mm 1 m/s
07:30:00–13:30:24 Rain showers 1 mm 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Rain showers 1 mm 12° 3 m/s
19:30:00–01:30:24 Fair 0 mm 11° 1 m/s
26.03.2017 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 3 mm 13° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Light rain showers <1 mm 12° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
27.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
28.03.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Rain 1 mm 12° 3 m/s
29.03.2017 04:30:00–10:30:24 Rain showers 1 mm 11° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 1 mm 15° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 17° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Rain showers 2 mm 13° 2 m/s
30.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 11° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 2 mm 17° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 20° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 3 m/s
31.03.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Heavy rain 24 mm 18° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Heavy rain showers 10 mm 13° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 12° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات ورگرشریف
عرض جغرافیایی
33.3993
طول جغرافیایی
46.3533
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6687156

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Ilam/Vargar_Sharīf
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
4,061,196 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0054
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.5244
Total Execution Time  0.5299
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '10' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '10' 
0.0097   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '10' AND name LIKE 'Vargar_Sharīf'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40