هواشناسی ورزنان

هواشناسی امروزدر ورزنان، ايلام

هواشناسی ورزنان، ايلام پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
02.06.2020 13:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 40° 11 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 39° 7 m/s
03.06.2020 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 31° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 24° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 37° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 38° 5 m/s
04.06.2020 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 30° 5 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 36° 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 36° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 5 m/s
05.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 26° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 34° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 39° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 32° 6 m/s
06.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 28° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 34° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 37° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 29° 5 m/s
07.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 24° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 34° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 39° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 32° 5 m/s
08.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 28° 8 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 34° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 40° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 33° 3 m/s
09.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 26° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 35° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 40° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 36° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات ورزنان
عرض جغرافیایی
33.4478
طول جغرافیایی
46.0125
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
5957

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners