دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی کرمان - پيش بینی چهارده روزه هواى کرمان، کرمان 

 • شنبه

  14 فروردین

  بیشینهکمینه
  14 °6 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:27
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:02
 • آدینه

  13 فروردین

  بیشینهکمینه
  14 °8 °
  سرعت باد
  1 mm 
  3m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:28
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:02
 • پنجشنبه

  12 فروردین

  بیشینهکمینه
  18 °11 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:29
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:01
 • چهارشنبه

  11 فروردین

  بیشینهکمینه
  20 °12 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  12°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:30
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:00
 • سه شنبه

  10 فروردین

  بیشینهکمینه
  22 °10 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:32
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:00
 • دوشنبه

  09 فروردین

  بیشینهکمینه
  18 °4 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  12°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:33
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:59
 • یکشنبه

  08 فروردین

  بیشینهکمینه
  10 °5 °
  سرعت باد
  6 mm 
  4m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:34
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:58
 • فردا

  07 فروردین

  بیشینهکمینه
  17 °10 °
  سرعت باد
  2 mm 
  1m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:35
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:58
 • امروز

  06 فروردین

  بیشینهکمینه
  14 °14 °
  سرعت باد
  1 mm 
  3m/s

  22:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

   

   
   

   

   
   

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:37
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:57
 • هواشناسی کرمان  نقشه کرمان
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Kerman , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Kerman , iran