هواشناسی رودخانه گلو آونگ

هواشناسی امروزدر رودخانه گلو آونگ، کرمان

هواشناسی رودخانه گلو آونگ، کرمان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
23.05.2015 22:30:00–01:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 4 m/s
24.05.2015 01:30:00–07:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 3 m/s
07:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 4 m/s
13:30:00–19:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 4 m/s
19:30:00–01:30:24 Fair 0 mm 24° 2 m/s
25.05.2015 01:30:00–07:30:24 Fair 0 mm 19° 4 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 20° 3 m/s
13:30:00–19:30:24 Fair 0 mm 28° 7 m/s
19:30:00–01:30:24 Cloudy 0 mm 25° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 22° 3 m/s
26.05.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 17° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 25° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 28° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
27.05.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 16° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 25° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 28° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
28.05.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 26° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 18° 4 m/s
29.05.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 14° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 24° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 28° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 20° 3 m/s
30.05.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 16° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky <1 mm 30° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 22° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات رودخانه گلو آونگ
عرض جغرافیایی
29.4203
طول جغرافیایی
56.2048
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6654489

هواشناسی ایران