دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی رفسنجان - پيش بینی چهارده روزه هواى رفسنجان، کرمان 

 • شنبه

  18 مهر

  بیشینهکمینه
  27 °15 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:43
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:22
 • آدینه

  17 مهر

  بیشینهکمینه
  30 °17 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:43
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:23
 • پنجشنبه

  16 مهر

  بیشینهکمینه
  30 °18 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:42
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:24
 • چهارشنبه

  15 مهر

  بیشینهکمینه
  31 °18 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:42
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:25
 • سه شنبه

  14 مهر

  بیشینهکمینه
  30 °19 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:41
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:26
 • دوشنبه

  13 مهر

  بیشینهکمینه
  32 °18 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:40
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:28
 • یکشنبه

  12 مهر

  بیشینهکمینه
  31 °19 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:40
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:29
 • فردا

  11 مهر

  بیشینهکمینه
  31 °20 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:39
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:30
 • امروز

  10 مهر

  بیشینهکمینه
  32 °28 °
  سرعت باد
  0 mm 
  0m/s

  09:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:38
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:31
 • هواشناسی رفسنجان  نقشه رفسنجان
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Rafsanjan , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Rafsanjan , iran