هواشناسی A‘z̧am

هواشناسی امروزدر A‘z̧am، کرمانشاه

هواشناسی A‘z̧am، کرمانشاه پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
25.09.2018 02:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 22° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 21° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 34° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
26.09.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 26° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 20° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 33° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 29° 2 m/s
27.09.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 21° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 34° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 34° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 27° 2 m/s
28.09.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 21° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 31° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 34° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 26° 3 m/s
29.09.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 21° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 30° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 33° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
30.09.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 20° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 29° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 32° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 2 m/s
01.10.2018 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 34° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 27° 2 m/s
02.10.2018 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 23° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 33° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات A‘z̧am
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Kermanshah/A‘z̧am
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,802,020 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.7868
Total Execution Time  0.7876
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '13' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '13' 
0.0236   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '13' AND name LIKE 'A‘z̧am'  
0.1304   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'A‘z̧am' LIMIT 1  
0.1294   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'A‘z̧am' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40