هواشناسی باوندپور

هواشناسی امروزدر باوندپور، کرمانشاه

هواشناسی باوندپور، کرمانشاه پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
25.02.2018 10:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 14° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 16° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 15° 0 m/s
26.02.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm 12° 6 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain 1 mm 17° 9 m/s
18:30:00–24:30:24 Cloudy 0 mm 15° 6 m/s
27.02.2018 00:30:00–06:30:24 Rain 4 mm 14° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Rain showers 1 mm 13° 7 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain 1 mm 17° 10 m/s
15:30:00–21:30:24 Rain showers 1 mm 17° 9 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 13° 3 m/s
28.02.2018 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 11° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 17° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 12° 3 m/s
01.03.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 10° 5 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 15° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 18° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 11° 3 m/s
02.03.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 5 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 18° 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 12° 4 m/s
03.03.2018 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 5 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 4 m/s
04.03.2018 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 5 m/s
09:30:00–15:30:24 Cloudy 0 mm 17° 6 m/s
15:30:00–21:30:24 Rain showers 1 mm 20° 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 5 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات باوندپور
عرض جغرافیایی
33.8929
طول جغرافیایی
45.5798
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6160

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Kermanshah/Bāvandpūr
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,805,032 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0010
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4709
Total Execution Time  0.4719
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0213   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0009   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0004   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '13' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0002   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '13' 
0.0321   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '13' AND name LIKE 'Bāvandpūr'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40