هواشناسی B��qer��b��d-e_Sofl��

هواشناسی امروزدر B��qer��b��d-e_Sofl��، کرمانشاه

هواشناسی B��qer��b��d-e_Sofl��، کرمانشاه پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات B��qer��b��d-e_Sofl��
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Kermanshah/B��qer��b��d-e_Sofl��
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,789,220 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4512
Total Execution Time  0.4519
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '13' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '13' 
0.0237   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '13' AND name LIKE 'B��qer��b��d-e_Sofl��'  
0.1303   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'B��qer��b��d-e_Sofl��' LIMIT 1  
0.1311   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'B��qer��b��d-e_Sofl��' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40