هواشناسی بغداد شاه

هواشناسی امروزدر بغداد شاه، کرمانشاه

هواشناسی بغداد شاه، کرمانشاه پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
21.07.2017 03:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 23° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 22° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 34° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 35° 3 m/s
22.07.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 25° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 22° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 34° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 34° 4 m/s
23.07.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 26° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 22° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 33° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 35° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 27° 3 m/s
24.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 22° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 31° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 35° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 25° 3 m/s
25.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 23° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 28° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 33° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 22° 3 m/s
26.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 19° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 27° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 32° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 23° 3 m/s
27.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 29° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 34° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
28.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 21° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 30° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 36° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 27° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات بغداد شاه
عرض جغرافیایی
34.9666667
طول جغرافیایی
47.5666667
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
24692

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Kermanshah/Baghdād_Shāh
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
2,024,776 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.5800
Total Execution Time  0.5807
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0071   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0293   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0096   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0104   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '13' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0100   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '13' 
0.0226   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '13' AND name LIKE 'Baghdād_Shāh'  
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40