هواشناسی چم زرشک علیا

هواشناسی امروزدر چم زرشک علیا، کرمانشاه

هواشناسی چم زرشک علیا، کرمانشاه پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
27.04.2017 18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 20° 1 m/s
28.04.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 11° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 1 m/s
29.04.2017 00:30:00–06:30:24 Rain showers 1 mm 14° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Rain showers 3 mm 14° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain showers 3 mm 20° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 21° 2 m/s
30.04.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 2 m/s
04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain 2 mm 21° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Rain showers 1 mm 22° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 15° 3 m/s
01.05.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 14° 2 m/s
02.05.2017 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 15° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 1 mm 18° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 18° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 14° 4 m/s
03.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 11° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 22° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
04.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 15° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 23° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 14° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات چم زرشک علیا
عرض جغرافیایی
34.6656
طول جغرافیایی
46.1254
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
25965

هواشناسی ایران



  URI STRING  
/iran/weather/Kermanshah/Cham_Zereshk-e_‘Olyā
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,801,780 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.6031
Total Execution Time  0.6038
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '13' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '13' 
0.0173   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '13' AND name LIKE 'Cham_Zereshk-e_‘Olyā'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40