هواشناسی چشمه پهن رشید

هواشناسی امروزدر چشمه پهن رشید، کرمانشاه

هواشناسی چشمه پهن رشید، کرمانشاه پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات چشمه پهن رشید
عرض جغرافیایی
34.0544
طول جغرافیایی
46.0925
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
25957

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Kermanshah/Cheshmeh_Pahn-e_Rashīd
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,791,704 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.2693
Total Execution Time  0.2700
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0017   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0037   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0028   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '13' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0028   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '13' 
0.0292   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '13' AND name LIKE 'Cheshmeh_Pahn-e_Rashīd'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40