هواشناسی درمران سفلی

هواشناسی امروزدر درمران سفلی، کرمانشاه

هواشناسی درمران سفلی، کرمانشاه پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
22.05.2018 05:30:00–06:30:24 Light rain <1 mm 14° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm 15° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain 1 mm 23° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 21° 2 m/s
23.05.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 14° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 12° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain showers 1 mm 24° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 22° 2 m/s
24.05.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 15° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 13° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain showers 1 mm 24° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Rain showers 1 mm 24° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 18° 1 m/s
25.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 23° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
26.05.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 23° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 26° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 17° 1 m/s
27.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 17° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 24° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 27° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 1 m/s
28.05.2018 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 19° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 25° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 29° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 20° 2 m/s
29.05.2018 04:30:00–10:30:24 Rain 1 mm 17° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 2 mm 20° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 24° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 20° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات درمران سفلی
عرض جغرافیایی
34.599
طول جغرافیایی
46.3189
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
25936

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Kermanshah/Darmarān-e_Soflá
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,867,372 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0011
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4560
Total Execution Time  0.4573
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '13' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '13' 
0.0326   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '13' AND name LIKE 'Darmarān-e_Soflá'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40