هواشناسی دره مار

هواشناسی امروزدر دره مار، کرمانشاه

هواشناسی دره مار، کرمانشاه پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
30.04.2017 06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 10° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 16° 2 m/s
01.05.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 10° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 13° 0 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 17° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Rain 1 mm 17° 1 m/s
02.05.2017 00:30:00–06:30:24 Light rain showers <1 mm 11° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain 3 mm 18° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Rain showers 2 mm 12° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
03.05.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Light rain showers <1 mm 15° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
04.05.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 1 mm 15° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 12° 1 m/s
05.05.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 14° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Rain 1 mm 17° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Rain 2 mm 1 m/s
06.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain 3 mm 13° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Light rain showers <1 mm 12° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
07.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 18° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات دره مار
عرض جغرافیایی
35.006
طول جغرافیایی
47.6886
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6766423

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Kermanshah/Darreh_Mār
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,464 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4592
Total Execution Time  0.4599
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '13' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '13' 
0.0174   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '13' AND name LIKE 'Darreh_Mār'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40