هواشناسی دشت خوریلر

هواشناسی امروزدر دشت خوریلر، کرمانشاه

هواشناسی دشت خوریلر، کرمانشاه پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
20.01.2017 12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Cloudy 0 mm -5° 2 m/s
21.01.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm -6° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm -6° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm -6° 1 m/s
22.01.2017 00:30:00–06:30:24 Snow 2 mm -7° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Snow 4 mm -7° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Snow 3 mm -4° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm -6° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm -7° 2 m/s
23.01.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -10° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm -7° 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm -2° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -9° 4 m/s
24.01.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -12° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm -8° 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm -2° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -8° 3 m/s
25.01.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -10° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm -5° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm -1° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm -8° 2 m/s
26.01.2017 03:30:00–09:30:24 Light snow <1 mm -5° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Heavy snow 7 mm -4° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Heavy snow 14 mm -3° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Heavy snow 25 mm -3° 1 m/s
27.01.2017 03:30:00–09:30:24 Heavy snow 16 mm -4° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Heavy snow 12 mm -5° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Heavy snow 9 mm -3° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Heavy snow 11 mm -5° 5 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات دشت خوریلر
عرض جغرافیایی
34.5946
طول جغرافیایی
46.1775
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6709070

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Kermanshah/Dasht-e_Khvorīlar
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,804,532 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.3847
Total Execution Time  0.3854
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '13' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '13' 
0.0172   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '13' AND name LIKE 'Dasht-e_Khvorīlar'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40