هواشناسی Fīrūzābād-e_Kūchak

هواشناسی امروزدر Fīrūzābād-e_Kūchak، کرمانشاه

هواشناسی Fīrūzābād-e_Kūchak، کرمانشاه پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
22.01.2017 03:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm -1° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Rain 1 mm -1° 0 m/s
12:30:00–18:30:24 Sleet showers 2 mm 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
23.01.2017 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm -1° 0 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm -3° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
24.01.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm -4° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm -6° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm -1° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -2° 1 m/s
25.01.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -4° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm -1° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
26.01.2017 03:30:00–09:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Rain 3 mm 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Rain 1 mm 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Heavy sleet 5 mm 2 m/s
27.01.2017 03:30:00–09:30:24 Sleet showers 2 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Heavy rain showers 5 mm 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Snow showers 4 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm -1° 1 m/s
28.01.2017 03:30:00–09:30:24 Cloudy 0 mm -3° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Sleet showers 1 mm -3° 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm -5° 3 m/s
29.01.2017 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm -10° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm -11° 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm -1° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -7° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Fīrūzābād-e_Kūchak
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Kermanshah/Fīrūzābād-e_Kūchak
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,800,048 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.7535
Total Execution Time  0.7543
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '13' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '13' 
0.0172   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '13' AND name LIKE 'Fīrūzābād-e_Kūchak'  
0.1167   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Fīrūzābād-e_Kūchak' LIMIT 1  
0.1144   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Fīrūzābād-e_Kūchak' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40