دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی فرودگاه کرمانشاه - پيش بینی چهارده روزه هواى فرودگاه کرمانشاه، کرمانشاه 

 • یکشنبه

  15 شهریور

  بیشینهکمینه
  33 °21 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:57
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:42
 • شنبه

  14 شهریور

  بیشینهکمینه
  36 °23 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  36°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:56
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:43
 • آدینه

  13 شهریور

  بیشینهکمینه
  37 °23 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  37°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:55
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:45
 • پنجشنبه

  12 شهریور

  بیشینهکمینه
  37 °23 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  37°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:54
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:46
 • چهارشنبه

  11 شهریور

  بیشینهکمینه
  36 °23 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  36°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:54
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:47
 • سه شنبه

  10 شهریور

  بیشینهکمینه
  36 °23 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  36°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:53
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:49
 • دوشنبه

  09 شهریور

  بیشینهکمینه
  35 °20 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  35°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:52
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:50
 • فردا

  08 شهریور

  بیشینهکمینه
  36 °23 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  36°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:52
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:51
 • امروز

  07 شهریور

  بیشینهکمینه
  29 °29 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  22:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

   

   
   

   

   
   

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:51
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:53
 • هواشناسی فرودگاه کرمانشاه  نقشه فرودگاه کرمانشاه
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Forudgah-e-Kermanshah , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Forudgah-e-Kermanshah , iran