دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی کوه پنجه - پيش بینی چهارده روزه هواى کوه پنجه، کرمانشاه 

 • یکشنبه

  18 مرداد

  بیشینهکمینه
  33 °17 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:34
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:16
 • شنبه

  17 مرداد

  بیشینهکمینه
  32 °15 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:34
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:17
 • آدینه

  16 مرداد

  بیشینهکمینه
  31 °16 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:33
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:18
 • پنجشنبه

  15 مرداد

  بیشینهکمینه
  30 °16 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:32
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:19
 • چهارشنبه

  14 مرداد

  بیشینهکمینه
  31 °16 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:31
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:20
 • سه شنبه

  13 مرداد

  بیشینهکمینه
  32 °19 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:31
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:21
 • دوشنبه

  12 مرداد

  بیشینهکمینه
  33 °18 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:30
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:22
 • فردا

  11 مرداد

  بیشینهکمینه
  33 °17 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:29
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:23
 • امروز

  10 مرداد

  بیشینهکمینه
  31 °26 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  10:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:28
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:24
 • هواشناسی کوه پنجه  نقشه کوه پنجه
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Kuh-e-Panjeh , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Kuh-e-Panjeh , iran