دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  آپلود عکس  جدول پخش  سودوکو  

سایت هواشناسی کوه پنجه - پيش بینی چهارده روزه هواى کوه پنجه، کرمانشاه 

 • یکشنبه

  13 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  22 °11 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:26
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:08
 • شنبه

  12 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  22 °11 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:27
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:07
 • آدینه

  11 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  22 °8 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:28
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:06
 • پنجشنبه

  10 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  20 °8 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:29
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:05
 • چهارشنبه

  09 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  17 °8 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  12°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:30
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:05
 • سه شنبه

  08 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  18 °6 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:31
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:04
 • دوشنبه

  07 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  17 °8 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:32
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:03
 • فردا

  06 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  20 °8 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:33
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:02
 • امروز

  05 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  19 °15 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  16:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

   

   
   

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:34
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:01
 • هواشناسی کوه پنجه  نقشه کوه پنجه
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Kuh-e-Panjeh , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Kuh-e-Panjeh , iran