دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی کوه پنجه - پيش بینی چهارده روزه هواى کوه پنجه، کرمانشاه 

 • آدینه

  06 مرداد

  بیشینهکمینه
  30 °15 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:49
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:54
 • پنجشنبه

  05 مرداد

  بیشینهکمینه
  31 °17 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:48
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:55
 • چهارشنبه

  04 مرداد

  بیشینهکمینه
  30 °18 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:47
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:56
 • سه شنبه

  03 شهریور

  بیشینهکمینه
  29 °18 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:46
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:57
 • دوشنبه

  02 شهریور

  بیشینهکمینه
  30 °18 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:46
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:59
 • یکشنبه

  01 شهریور

  بیشینهکمینه
  31 °18 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:45
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:00
 • شنبه

  31 مرداد

  بیشینهکمینه
  32 °16 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:44
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:01
 • فردا

  30 مرداد

  بیشینهکمینه
  31 °18 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:43
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:03
 • امروز

  29 مرداد

  بیشینهکمینه
  31 °27 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  10:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:43
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:04
 • هواشناسی کوه پنجه  نقشه کوه پنجه
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Kuh-e-Panjeh , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Kuh-e-Panjeh , iran