دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی کوه پنجه - پيش بینی چهارده روزه هواى کوه پنجه، کرمانشاه 

 • دوشنبه

  06 شهریور

  بیشینهکمینه
  23 °11 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:11
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:10
 • یکشنبه

  05 شهریور

  بیشینهکمینه
  23 °10 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:10
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:11
 • شنبه

  04 شهریور

  بیشینهکمینه
  23 °11 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:10
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:13
 • آدینه

  03 مهر

  بیشینهکمینه
  23 °11 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:09
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:14
 • پنجشنبه

  02 مهر

  بیشینهکمینه
  25 °11 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:08
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:15
 • چهارشنبه

  01 مهر

  بیشینهکمینه
  23 °11 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:08
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:17
 • سه شنبه

  31 شهریور

  بیشینهکمینه
  25 °12 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  01:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  12°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:07
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:18
 • فردا

  30 شهریور

  بیشینهکمینه
  25 °13 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:06
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:20
 • امروز

  29 شهریور

  بیشینهکمینه
  26 °20 °
  سرعت باد
  0 mm 
  0m/s

  10:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:05
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:21
 • هواشناسی کوه پنجه  نقشه کوه پنجه
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Kuh-e-Panjeh , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Kuh-e-Panjeh , iran