هواشناسی کوه قلعه قاضی

هواشناسی امروزدر کوه قلعه قاضی، کرمانشاه

هواشناسی کوه قلعه قاضی، کرمانشاه پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات کوه قلعه قاضی
عرض جغرافیایی
34.353
طول جغرافیایی
46.5341
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
120446

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Kermanshah/Kūh-e_Qal‘eh_Qāẕī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,791,772 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0010
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.2116
Total Execution Time  0.2126
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '13' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '13' 
0.0344   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '13' AND name LIKE 'Kūh-e_Qal‘eh_Qāẕī'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40