هواشناسی Mīr_Mīrāb-e_Soflá

هواشناسی امروزدر Mīr_Mīrāb-e_Soflá، کرمانشاه

هواشناسی Mīr_Mīrāb-e_Soflá، کرمانشاه پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
02.03.2017 00:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Rain showers 2 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Rain showers 2 mm 11° 2 m/s
03.03.2017 00:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 2 m/s
04.03.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Heavy rain 5 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Heavy rain showers 8 mm 11° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Heavy rain showers 5 mm 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
05.03.2017 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 11° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
06.03.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 10° 5 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
07.03.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 11° 5 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 17° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
08.03.2017 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 12° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
09.03.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 14° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 18° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Mīr_Mīrāb-e_Soflá
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Kermanshah/Mīr_Mīrāb-e_Soflá
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
4,113,968 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0153
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  1.4933
Total Execution Time  1.5087
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0067   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0082   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0109   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0099   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '13' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0285   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '13' 
0.0214   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '13' AND name LIKE 'Mīr_Mīrāb-e_Soflá'  
0.1194   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Mīr_Mīrāb-e_Soflá' LIMIT 1  
0.6500   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Mīr_Mīrāb-e_Soflá' LIMIT 1  
0.0201   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40