هواشناسی پير ميخواران پير علی خان

هواشناسی امروزدر پير ميخواران پير علی خان، کرمانشاه

هواشناسی پير ميخواران پير علی خان، کرمانشاه پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
19.03.2018 05:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm 0 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
20.03.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 12° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
21.03.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 15° 6 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 16° 7 m/s
21:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
22.03.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 15° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
23.03.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 12° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 17° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 1 m/s
24.03.2018 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 10° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 13° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 18° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 5 m/s
25.03.2018 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 11° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 15° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
26.03.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 13° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 18° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 11° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات پير ميخواران پير علی خان
عرض جغرافیایی
35.0188
طول جغرافیایی
47.6905
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
124153

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Kermanshah/Meykhvorān-e_Farmān_Farmā
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,805,452 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0008
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4656
Total Execution Time  0.4664
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '13' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '13' 
0.0235   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '13' AND name LIKE 'Meykhvorān-e_Farmān_Farmā'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40