هواشناسی Pāsgāh-e_Marzī-ye_Kānī_Sheykh

هواشناسی امروزدر Pāsgāh-e_Marzī-ye_Kānī_Sheykh، کرمانشاه

هواشناسی Pāsgāh-e_Marzī-ye_Kānī_Sheykh، کرمانشاه پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
27.05.2018 06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 27° 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 39° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 40° 4 m/s
28.05.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 32° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 32° 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 41° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 42° 1 m/s
29.05.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 33° 5 m/s
06:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm 29° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 36° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 39° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 32° 3 m/s
30.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 29° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 38° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 42° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 36° 5 m/s
31.05.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 35° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 39° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 33° 4 m/s
01.06.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 38° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 40° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 5 m/s
02.06.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 29° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 40° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 33° 4 m/s
03.06.2018 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 31° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 38° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 40° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Pāsgāh-e_Marzī-ye_Kānī_Sheykh
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Kermanshah/Pāsgāh-e_Marzī-ye_Kānī_Sheykh
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,800,904 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.6807
Total Execution Time  0.6814
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '13' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '13' 
0.0244   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '13' AND name LIKE 'Pāsgāh-e_Marzī-ye_Kānī_Sheykh'  
0.1320   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Pāsgāh-e_Marzī-ye_Kānī_Sheykh' LIMIT 1  
0.1309   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Pāsgāh-e_Marzī-ye_Kānī_Sheykh' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40