هواشناسی Parī_Kārī

هواشناسی امروزدر Parī_Kārī، کرمانشاه

هواشناسی Parī_Kārī، کرمانشاه پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
21.10.2018 07:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm 14° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain 3 mm 19° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Light rain showers <1 mm 17° 4 m/s
22.10.2018 00:30:00–06:30:24 Rain showers 2 mm 15° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain showers 1 mm 22° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 1 m/s
23.10.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 20° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 14° 2 m/s
24.10.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 13° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 21° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Light rain <1 mm 14° 3 m/s
25.10.2018 03:30:00–09:30:24 Rain showers 2 mm 15° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 18° 5 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Heavy rain 5 mm 17° 3 m/s
26.10.2018 03:30:00–09:30:24 Heavy rain showers 11 mm 17° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Rain 1 mm 18° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Rain showers 2 mm 17° 2 m/s
27.10.2018 03:30:00–09:30:24 Light rain showers <1 mm 16° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Heavy rain 6 mm 16° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Heavy rain 16 mm 17° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Heavy rain showers 16 mm 14° 1 m/s
28.10.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 12° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 13° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 14° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Parī_Kārī
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Kermanshah/Parī_Kārī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,800,504 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.6947
Total Execution Time  0.6955
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '13' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '13' 
0.0282   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '13' AND name LIKE 'Parī_Kārī'  
0.1329   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Parī_Kārī' LIMIT 1  
0.1454   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Parī_Kārī' LIMIT 1  
0.0002   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40