هواشناسی Rūdkhāneh-ye_Cham_Sarā’ī

هواشناسی امروزدر Rūdkhāneh-ye_Cham_Sarā’ī، کرمانشاه

هواشناسی Rūdkhāneh-ye_Cham_Sarā’ī، کرمانشاه پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
26.05.2018 07:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 22° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 32° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 33° 3 m/s
27.05.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 23° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 20° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 35° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 35° 1 m/s
28.05.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 23° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 22° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 37° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 39° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 28° 2 m/s
29.05.2018 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 26° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 31° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 36° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 2 m/s
30.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 22° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Light rain showers <1 mm 34° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 34° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 3 m/s
31.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 24° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 32° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 35° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 2 m/s
01.06.2018 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 22° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 32° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 35° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 2 m/s
02.06.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 33° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 36° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 28° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Rūdkhāneh-ye_Cham_Sarā’ī
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Kermanshah/Rūdkhāneh-ye_Cham_Sarā’ī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,801,932 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.6836
Total Execution Time  0.6844
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '13' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '13' 
0.0233   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '13' AND name LIKE 'Rūdkhāneh-ye_Cham_Sarā’ī'  
0.1304   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Rūdkhāneh-ye_Cham_Sarā’ī' LIMIT 1  
0.1307   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Rūdkhāneh-ye_Cham_Sarā’ī' LIMIT 1  
0.0002   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40