هواشناسی سرماج کرمی

هواشناسی امروزدر سرماج کرمی، کرمانشاه

هواشناسی سرماج کرمی، کرمانشاه پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
20.01.2017 03:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 0 m/s
06:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Light sleet <1 mm 2 m/s
21.01.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
22.01.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm -1° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Rain showers 1 mm 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Light snow showers <1 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
23.01.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -2° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -3° 2 m/s
24.01.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -6° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm -1° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm -1° 2 m/s
25.01.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -3° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
26.01.2017 03:30:00–09:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Rain 3 mm 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Heavy sleet 11 mm 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Heavy snow 7 mm 2 m/s
27.01.2017 03:30:00–09:30:24 Heavy snow showers 7 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Rain showers 3 mm 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Snow showers 1 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm -1° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات سرماج کرمی
عرض جغرافیایی
34.3621
طول جغرافیایی
47.5516
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
116891

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Kermanshah/Sarmāj-e_Karamī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,805,244 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.3623
Total Execution Time  0.3630
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '13' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '13' 
0.0175   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '13' AND name LIKE 'Sarmāj-e_Karamī'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40