هواشناسی شورابه

هواشناسی امروزدر شورابه، کرمانشاه

هواشناسی شورابه، کرمانشاه پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
26.02.2018 01:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Rain 2 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain 4 mm 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Heavy rain 6 mm 3 m/s
27.02.2018 00:30:00–06:30:24 Rain 2 mm 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
28.02.2018 00:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Light rain showers <1 mm 10° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
01.03.2018 03:30:00–09:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 12° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
02.03.2018 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
03.03.2018 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Cloudy 0 mm 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 12° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
04.03.2018 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Rain 2 mm 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Heavy rain showers 5 mm 10° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Heavy rain 5 mm 2 m/s
05.03.2018 03:30:00–09:30:24 Cloudy 0 mm 5 m/s
09:30:00–15:30:24 Light rain showers <1 mm 5 m/s
15:30:00–21:30:24 Rain 2 mm 12° 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Light rain showers <1 mm 4 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات شورابه
عرض جغرافیایی
34.3599
طول جغرافیایی
46.6629
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
23393

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Kermanshah/Shūrābeh
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
4,120,348 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0067
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4457
Total Execution Time  0.4524
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '13' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '13' 
0.0239   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '13' AND name LIKE 'Shūrābeh'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40