هواشناسی تازه آباد بطی

هواشناسی امروزدر تازه آباد بطی، کرمانشاه

هواشناسی تازه آباد بطی، کرمانشاه پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات تازه آباد بطی
عرض جغرافیایی
34.042
طول جغرافیایی
46.1207
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
25702

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Kermanshah/Tāzehābād-e_Baţī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,791,672 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.2093
Total Execution Time  0.2100
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '13' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '13' 
0.0171   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '13' AND name LIKE 'Tāzehābād-e_Baţī'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40