هواشناسی Tīr_Andāzeh

هواشناسی امروزدر Tīr_Andāzeh، کرمانشاه

هواشناسی Tīr_Andāzeh، کرمانشاه پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
22.04.2018 15:30:00–18:30:24 Rain showers 1 mm 13° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Rain showers 3 mm 14° 2 m/s
23.04.2018 00:30:00–06:30:24 Heavy rain 10 mm 12° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Rain showers 4 mm 10° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Light rain showers <1 mm 12° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 13° 3 m/s
24.04.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 0 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 15° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 17° 1 m/s
25.04.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 11° 1 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 10° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 20° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 16° 2 m/s
26.04.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 15° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 18° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 16° 1 m/s
27.04.2018 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 16° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain 1 mm 18° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Rain 4 mm 18° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Rain showers 1 mm 13° 2 m/s
28.04.2018 04:30:00–10:30:24 Rain 2 mm 13° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Heavy rain 7 mm 14° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Rain 4 mm 14° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Rain 1 mm 11° 1 m/s
29.04.2018 04:30:00–10:30:24 Rain showers 1 mm 10° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 4 mm 15° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Rain showers 4 mm 15° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 11° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Tīr_Andāzeh
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Kermanshah/Tīr_Andāzeh
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
2,003,660 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.7569
Total Execution Time  0.7576
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0011   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0014   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '13' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '13' 
0.0270   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '13' AND name LIKE 'Tīr_Andāzeh'  
0.1592   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Tīr_Andāzeh' LIMIT 1  
0.1376   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Tīr_Andāzeh' LIMIT 1  
0.0002   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40