هواشناسی تپه بزرگ

هواشناسی امروزدر تپه بزرگ، کرمانشاه

هواشناسی تپه بزرگ، کرمانشاه پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات تپه بزرگ
عرض جغرافیایی
33.9868
طول جغرافیایی
45.5112
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6685453

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Kermanshah/Tappeh_Bozorg
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,791,560 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0012
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.3276
Total Execution Time  0.3289
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0002   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0006   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '13' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '13' 
0.0244   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '13' AND name LIKE 'Tappeh_Bozorg'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40