هواشناسی علی چادر

هواشناسی امروزدر علی چادر، خوزستان

هواشناسی علی چادر، خوزستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
03.07.2020 15:30:00–18:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 45° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 45° 3 m/s
04.07.2020 00:30:00–06:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 38° 6 m/s
06:30:00–12:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 32° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 44° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 46° 4 m/s
05.07.2020 00:30:00–06:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 38° 5 m/s
06:30:00–12:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 31° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 44° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 47° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 41° 5 m/s
06.07.2020 04:30:00–10:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 33° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 40° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 47° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 41° 6 m/s
07.07.2020 04:30:00–10:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 35° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 41° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 47° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 39° 2 m/s
08.07.2020 04:30:00–10:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 32° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 42° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 48° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 39° 1 m/s
09.07.2020 04:30:00–10:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 33° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 41° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 48° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 42° 6 m/s
10.07.2020 04:30:00–10:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 36° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 41° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 47° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 39° 6 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات علی چادر
عرض جغرافیایی
32.1166667
طول جغرافیایی
48.2333333
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
287

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners