هواشناسی ایستگاه منصوری

هواشناسی امروزدر ایستگاه منصوری، خوزستان

هواشناسی ایستگاه منصوری، خوزستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
25.07.2017 11:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 45° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 48° 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 48° 9 m/s
26.07.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 41° 9 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 37° 6 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 47° 11 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 46° 10 m/s
27.07.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 38° 6 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 32° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 44° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 47° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 37° 4 m/s
28.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 38° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 47° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 37° 2 m/s
29.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 31° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 40° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 50° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 41° 3 m/s
30.07.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 36° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 42° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 52° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 43° 7 m/s
31.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 38° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 42° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 49° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 41° 6 m/s
01.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 35° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 40° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 49° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 41° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات ایستگاه منصوری
عرض جغرافیایی
30.9275
طول جغرافیایی
48.8927778
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
124931

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Khuzestan/Īstgāh-e_Manşūrī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,805,072 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4439
Total Execution Time  0.4446
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0057   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0046   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0055   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '15' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '15' 
0.0286   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '15' AND name LIKE 'Īstgāh-e_Manşūrī'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40