هواشناسی عمه

هواشناسی امروزدر عمه، خوزستان

هواشناسی عمه، خوزستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.03.2018 18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 34° 3 m/s
25.03.2018 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 25° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 33° 5 m/s
26.03.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 20° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 33° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 34° 2 m/s
27.03.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 23° 2 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 29° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 37° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 1 m/s
28.03.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 38° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 3 m/s
29.03.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 40° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 30° 6 m/s
30.03.2018 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 28° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 6 m/s
31.03.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 33° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 5 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات عمه
عرض جغرافیایی
30.7630556
طول جغرافیایی
48.7961111
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
143705

هواشناسی ایران