هواشناسی اببو جریه و رحیمی

هواشناسی امروزدر اببو جریه و رحیمی، خوزستان

هواشناسی اببو جریه و رحیمی، خوزستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
29.05.2017 11:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 42° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 43° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 44° 5 m/s
30.05.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 35° 5 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 30° 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 45° 9 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 43° 9 m/s
31.05.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 35° 9 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 31° 6 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 44° 10 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 44° 13 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 37° 9 m/s
01.06.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 9 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 35° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 39° 11 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 32° 8 m/s
02.06.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 27° 8 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 34° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 37° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 31° 4 m/s
03.06.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 26° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 33° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 38° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 31° 3 m/s
04.06.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 27° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 34° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 42° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 4 m/s
05.06.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 29° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 36° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 45° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 36° 4 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات اببو جریه و رحیمی
عرض جغرافیایی
31.75
طول جغرافیایی
47.9166667
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
42590

هواشناسی ایران