دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  آپلود عکس  جدول پخش  سودوکو  

سایت هواشناسی آبادان - پيش بینی چهارده روزه هواى آبادان، خوزستان 

 • شنبه

  12 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  39 °28 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  39°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:31
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:56
 • آدینه

  11 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  38 °25 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  38°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:31
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:55
 • پنجشنبه

  10 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  38 °28 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  38°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:32
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:55
 • چهارشنبه

  09 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  39 °28 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  39°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:33
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:54
 • سه شنبه

  08 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  38 °28 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  38°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:34
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:53
 • دوشنبه

  07 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  38 °25 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  35°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  38°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:35
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:53
 • یکشنبه

  06 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  38 °23 °
  سرعت باد
  0 mm 
  4m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  38°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:36
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:52
 • فردا

  05 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  37 °23 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  37°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  37°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:37
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:51
 • امروز

  04 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  37 °35 °
  سرعت باد
  0 mm 
  5m/s

  16:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  37°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  35°

   

   
   

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:38
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:51
 • هواشناسی آبادان  نقشه آبادان
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Abadan , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Abadan , iran