دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی آبادان - پيش بینی چهارده روزه هواى آبادان، خوزستان 

 • دوشنبه

  12 مرداد

  بیشینهکمینه
  47 °36 °
  سرعت باد
  0 mm 
  6m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  36°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  41°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  47°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  41°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:35
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:10
 • یکشنبه

  11 مرداد

  بیشینهکمینه
  48 °35 °
  سرعت باد
  0 mm 
  5m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  35°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  42°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  48°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  41°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:34
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:11
 • شنبه

  10 مرداد

  بیشینهکمینه
  49 °36 °
  سرعت باد
  0 mm 
  6m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  36°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  42°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  49°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  42°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:34
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:12
 • آدینه

  09 مرداد

  بیشینهکمینه
  49 °35 °
  سرعت باد
  0 mm 
  5m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  35°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  41°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  49°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  42°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:33
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:12
 • پنجشنبه

  08 مرداد

  بیشینهکمینه
  47 °33 °
  سرعت باد
  0 mm 
  4m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  39°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  47°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  41°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:32
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:13
 • چهارشنبه

  07 مرداد

  بیشینهکمینه
  44 °33 °
  سرعت باد
  0 mm 
  5m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  38°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  44°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  39°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:32
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:14
 • سه شنبه

  06 مرداد

  بیشینهکمینه
  45 °35 °
  سرعت باد
  0 mm 
  7m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  37°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  35°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  41°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  45°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  38°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:31
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:15
 • فردا

  05 مرداد

  بیشینهکمینه
  45 °34 °
  سرعت باد
  0 mm 
  6m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  38°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  45°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  43°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:30
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:15
 • امروز

  04 مرداد

  بیشینهکمینه
  47 °45 °
  سرعت باد
  0 mm 
  9m/s

  16:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  47°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  45°

   

   
   

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:30
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:16
 • هواشناسی آبادان  نقشه آبادان
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Abadan , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Abadan , iran