هواشناسی اهواز

هواشناسی امروزدر اهواز، خوزستان

هواشناسی اهواز، خوزستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
17.07.2019 10:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 38° 9 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 42° 10 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 43° 9 m/s
18.07.2019 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 36° 7 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 30° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 41° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 46° 5 m/s
19.07.2019 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 38° 7 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 32° 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 42° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 48° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 40° 7 m/s
20.07.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 33° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 38° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 47° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 41° 3 m/s
21.07.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 33° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 42° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 51° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 44° 5 m/s
22.07.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 35° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 44° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 51° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 44° 6 m/s
23.07.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 36° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 42° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 50° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 44° 8 m/s
24.07.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 38° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 44° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 50° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 42° 10 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات اهواز
عرض جغرافیایی
31.3553
طول جغرافیایی
48.7505
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
144449

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners