هواشناسی اهواز

هواشناسی امروزدر اهواز، خوزستان

هواشناسی اهواز، خوزستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
02.05.2016 10:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm 33° 1 m/s
13:30:00–19:30:24 Partly cloudy 0 mm 38° 3 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 34° 6 m/s
03.05.2016 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 26° 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Fair 0 mm 39° 5 m/s
19:30:00–01:30:24 Partly cloudy 0 mm 38° 4 m/s
04.05.2016 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 29° 4 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 26° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 33° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 41° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 33° 3 m/s
05.05.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 26° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 36° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 42° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 34° 7 m/s
06.05.2016 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 40° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 33° 2 m/s
07.05.2016 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 36° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 41° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 34° 2 m/s
08.05.2016 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 28° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 33° 10 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 37° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 32° 4 m/s
09.05.2016 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 29° 8 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 33° 11 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 0 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات اهواز
عرض جغرافیایی
31.3553
طول جغرافیایی
48.7505
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
144449

هواشناسی ایران