هواشناسی اهواز

هواشناسی امروزدر اهواز، خوزستان

هواشناسی اهواز، خوزستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
01.07.2015 10:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 37° 6 m/s
13:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm 43° 7 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 42° 8 m/s
02.07.2015 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 35° 7 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 32° 4 m/s
13:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm 44° 3 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 46° 6 m/s
03.07.2015 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 36° 5 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 32° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 38° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 48° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 40° 2 m/s
04.07.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 46° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 38° 5 m/s
05.07.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 31° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 47° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 42° 7 m/s
06.07.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 37° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 42° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 50° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 42° 9 m/s
07.07.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 36° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 41° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 50° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 42° 7 m/s
08.07.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 35° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 41° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 50° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 43° 7 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات اهواز
عرض جغرافیایی
31.3553
طول جغرافیایی
48.7505
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
144449

هواشناسی ایران