هواشناسی بابل مشوش

هواشناسی امروزدر بابل مشوش، خوزستان

هواشناسی بابل مشوش، خوزستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
05.08.2015 16:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm 46° 4 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 44° 4 m/s
06.08.2015 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 34° 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 31° 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Rain showers 1 mm 45° 2 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 43° 2 m/s
07.08.2015 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 35° 3 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 33° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 43° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 48° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 39° 1 m/s
08.08.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 32° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 42° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 49° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 41° 3 m/s
09.08.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 35° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 43° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 50° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 42° 4 m/s
10.08.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 34° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 42° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 50° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 41° 2 m/s
11.08.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 34° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 44° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 49° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 39° 3 m/s
12.08.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 35° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 42° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 48° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 39° 4 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات بابل مشوش
عرض جغرافیایی
31.15
طول جغرافیایی
49.6166667
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
14574

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Khuzestan/Bābol-e_Mashūsh
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,866,400 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.5686
Total Execution Time  0.5693
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '15' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '15' 
0.0281   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '15' AND name LIKE 'Bābol-e_Mashūsh'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40