هواشناسی بابل مشوش

هواشناسی امروزدر بابل مشوش، خوزستان

هواشناسی بابل مشوش، خوزستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
03.07.2015 22:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 42° 1 m/s
04.07.2015 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 33° 4 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 32° 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Fair 0 mm 45° 3 m/s
19:30:00–01:30:24 Fair 0 mm 45° 1 m/s
05.07.2015 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 34° 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Fair 0 mm 32° 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm 46° 3 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 47° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 41° 5 m/s
06.07.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 34° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 39° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 48° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 40° 4 m/s
07.07.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 33° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 38° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 47° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 40° 4 m/s
08.07.2015 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 33° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 39° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 48° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 40° 2 m/s
09.07.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 33° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 40° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 48° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 40° 2 m/s
10.07.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 33° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 41° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 48° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 40° 5 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات بابل مشوش
عرض جغرافیایی
31.15
طول جغرافیایی
49.6166667
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
14574

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Khuzestan/Bābol-e_Mashūsh
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
2,005,920 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.5921
Total Execution Time  0.5928
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '15' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '15' 
0.0283   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '15' AND name LIKE 'Bābol-e_Mashūsh'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40