هواشناسی برج حسنقلی خان

هواشناسی امروزدر برج حسنقلی خان، خوزستان

هواشناسی برج حسنقلی خان، خوزستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.05.2017 05:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 27° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 27° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 39° 7 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 39° 6 m/s
25.05.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 32° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 38° 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 37° 7 m/s
26.05.2017 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 30° 5 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 24° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 39° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 42° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 34° 4 m/s
27.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 27° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 39° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 43° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 36° 4 m/s
28.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 29° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 41° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 44° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 36° 4 m/s
29.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 29° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 40° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 45° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 36° 5 m/s
30.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 32° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 42° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 44° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 36° 8 m/s
31.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 40° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 43° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 35° 4 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات برج حسنقلی خان
عرض جغرافیایی
30.7326
طول جغرافیایی
50.1789
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
45877

هواشناسی ایران