هواشناسی چولانه

هواشناسی امروزدر چولانه، خوزستان

هواشناسی چولانه، خوزستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
25.06.2018 08:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 34° 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 43° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 46° 5 m/s
26.06.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 37° 6 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 32° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 45° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 47° 8 m/s
27.06.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 38° 8 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 33° 7 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 45° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 48° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 40° 7 m/s
28.06.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 34° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 40° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 49° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 41° 7 m/s
29.06.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 35° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 40° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 48° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 40° 6 m/s
30.06.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 35° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 40° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 46° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 38° 4 m/s
01.07.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 32° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 38° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 45° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 38° 5 m/s
02.07.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 32° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 38° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 47° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 40° 6 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات چولانه
عرض جغرافیایی
31.5281
طول جغرافیایی
48.1143
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
42423

هواشناسی ایران