هواشناسی چم مولا

هواشناسی امروزدر چم مولا، خوزستان

هواشناسی چم مولا، خوزستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.03.2017 10:30:00–13:30:24 Cloudy 0 mm 14° 1 m/s
13:30:00–19:30:24 Heavy rain 5 mm 17° 1 m/s
19:30:00–01:30:24 Rain 3 mm 14° 1 m/s
25.03.2017 01:30:00–07:30:24 Heavy rain showers 18 mm 13° 1 m/s
07:30:00–13:30:24 Rain 2 mm 10° 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Heavy rain 8 mm 14° 2 m/s
19:30:00–01:30:24 Heavy rain showers 5 mm 13° 0 m/s
26.03.2017 01:30:00–07:30:24 Rain showers 1 mm 12° 0 m/s
07:30:00–13:30:24 Light rain showers <1 mm 10° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 1 mm 15° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Light rain showers <1 mm 18° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 12° 1 m/s
27.03.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 11° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 15° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 19° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 14° 0 m/s
28.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 13° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 17° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 15° 1 m/s
29.03.2017 04:30:00–10:30:24 Light rain <1 mm 15° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Heavy rain 5 mm 17° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Heavy rain 5 mm 14° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Heavy rain 8 mm 13° 1 m/s
30.03.2017 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 12° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain 1 mm 16° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Rain 1 mm 18° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Rain showers 3 mm 15° 1 m/s
31.03.2017 04:30:00–10:30:24 Rain showers 3 mm 15° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Heavy rain 10 mm 18° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Heavy rain 6 mm 19° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Heavy rain showers 8 mm 16° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات چم مولا
عرض جغرافیایی
31.57
طول جغرافیایی
50.3391667
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
15136

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Khuzestan/Cham_Mowlā
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
4,103,276 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0122
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.6820
Total Execution Time  0.6943
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0083   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0153   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0318   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0115   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '15' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0121   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '15' 
0.0770   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '15' AND name LIKE 'Cham_Mowlā'  
0.0034   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40