هواشناسی دره درویش مرده

هواشناسی امروزدر دره درویش مرده، خوزستان

هواشناسی دره درویش مرده، خوزستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
21.05.2018 14:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 1 m/s
22.05.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 22° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Rain showers 1 mm 19° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 1 m/s
23.05.2018 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 22° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 1 m/s
24.05.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 21° 1 m/s
04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 19° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 26° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 29° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 23° 1 m/s
25.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 19° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 26° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 28° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 22° 1 m/s
26.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 20° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 26° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 29° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 24° 1 m/s
27.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 20° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 28° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 32° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 26° 1 m/s
28.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 22° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 28° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 34° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 28° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات دره درویش مرده
عرض جغرافیایی
32.8166667
طول جغرافیایی
49.1333333
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
36637

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Khuzestan/Darreh-ye_Darvīsh_Mordeh
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,805,000 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4465
Total Execution Time  0.4473
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '15' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '15' 
0.0403   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '15' AND name LIKE 'Darreh-ye_Darvīsh_Mordeh'  
0.0002   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40