هواشناسی ده گوهر الماسی

هواشناسی امروزدر ده گوهر الماسی، خوزستان

هواشناسی ده گوهر الماسی، خوزستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.03.2017 10:30:00–13:30:24 Rain <1 mm 16° 1 m/s
13:30:00–19:30:24 Heavy rain 8 mm 17° 1 m/s
19:30:00–01:30:24 Heavy rain 16 mm 15° 1 m/s
25.03.2017 01:30:00–07:30:24 Heavy rain showers 7 mm 13° 1 m/s
07:30:00–13:30:24 Rain showers 2 mm 11° 1 m/s
13:30:00–19:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 1 m/s
19:30:00–01:30:24 Fair 0 mm 16° 1 m/s
26.03.2017 01:30:00–07:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 1 m/s
07:30:00–13:30:24 Fair 0 mm 11° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Light rain showers <1 mm 17° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 17° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 15° 0 m/s
27.03.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 11° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 16° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 19° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 14° 1 m/s
28.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 10° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 19° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 15° 1 m/s
29.03.2017 04:30:00–10:30:24 Rain 1 mm 15° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain 4 mm 18° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Heavy rain 6 mm 17° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Heavy rain 10 mm 15° 1 m/s
30.03.2017 04:30:00–10:30:24 Rain 2 mm 13° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Heavy rain 10 mm 18° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Light rain <1 mm 22° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Heavy rain 29 mm 16° 2 m/s
31.03.2017 04:30:00–10:30:24 Heavy rain 33 mm 16° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Heavy rain showers 17 mm 19° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Heavy rain 27 mm 21° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Heavy rain 25 mm 18° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات ده گوهر الماسی
عرض جغرافیایی
32.0133333
طول جغرافیایی
49.9108333
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
33347

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Khuzestan/Deh-e_Gowhar-e_Almāsī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,356 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0010
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.1097
Total Execution Time  0.1108
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0006   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0024   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '15' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '15' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '15' AND name LIKE 'Deh-e_Gowhar-e_Almāsī'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40