دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی دزفول - پيش بینی چهارده روزه هواى دزفول، خوزستان 

 • چهارشنبه

  06 مهر

  بیشینهکمینه
  33 °19 °
  سرعت باد
  0 mm 
  4m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:29
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:31
 • سه شنبه

  05 مهر

  بیشینهکمینه
  32 °16 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:28
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:32
 • دوشنبه

  04 مهر

  بیشینهکمینه
  29 °17 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:27
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:33
 • یکشنبه

  03 آبان

  بیشینهکمینه
  30 °17 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:26
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:34
 • شنبه

  02 آبان

  بیشینهکمینه
  29 °16 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:25
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:35
 • آدینه

  01 آبان

  بیشینهکمینه
  27 °15 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:25
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:36
 • پنجشنبه

  30 مهر

  بیشینهکمینه
  24 °14 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:24
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:37
 • فردا

  29 مهر

  بیشینهکمینه
  23 °20 °
  سرعت باد
  12 mm 
  2m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:23
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:38
 • امروز

  28 مهر

  بیشینهکمینه
  23 °23 °
  سرعت باد
  1 mm 
  5m/s

  21:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

   

   
   

   

   
   

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:22
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:39
 • هواشناسی دزفول  نقشه دزفول
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Dezful , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Dezful , iran