هواشناسی Do_Āb-e_Pā’īn

هواشناسی امروزدر Do_Āb-e_Pā’īn، خوزستان

هواشناسی Do_Āb-e_Pā’īn، خوزستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
17.08.2017 16:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 45° 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 45° 5 m/s
18.08.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 36° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 33° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 45° 0 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 47° 6 m/s
19.08.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 39° 5 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 34° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 45° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 47° 5 m/s
20.08.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 39° 5 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 34° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 43° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 47° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 41° 1 m/s
21.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 35° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 41° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 46° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 40° 1 m/s
22.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 35° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 40° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 45° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 39° 2 m/s
23.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 35° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 41° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 46° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 41° 1 m/s
24.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 35° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 40° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 45° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 39° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Do_Āb-e_Pā’īn
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Khuzestan/Do_Āb-e_Pā’īn
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
4,058,544 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0097
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.9735
Total Execution Time  0.9833
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '15' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '15' 
0.0437   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '15' AND name LIKE 'Do_Āb-e_Pā’īn'  
0.3166   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Do_Āb-e_Pā’īn' LIMIT 1  
0.1155   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Do_Āb-e_Pā’īn' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40